Wat leer je?

In het thema Transportmanagement leer je over onderwerpen die belangrijk zijn bij de bedrijfsvoering. Denk aan voertuigmanagement, arbeidstijden, vergunningen, vervoerscontracten en andere randvoorwaarden. Je leert over transportopdrachten en problemen waar je tegenaan kan lopen. Ook komt in dit thema aan de orde hoe je klanten benadert en hoe je klachten afhandelt.

Wat leer je?

In het thema Personeelsmanagement leer je wat voor soort contracten en dienstverbanden er zijn en hoe je goede gesprekken kan voeren met collega’s waar jij leiding aan geeft. Ook leer je in dit thema hoe je een personeelsdossier opstelt en hoe ervoor zorgt dat je steeds de juiste mensen hebt, die de taken goed uit kunnen voeren.

Wat leer je?

In het thema Marketing leer je kijken naar de omgeving in relatie tot het bedrijf. Je leert hoe je marktonderzoek doet en hoe je erachter komt wat klanten van jou verwachten. Ook leer je een marketingplan opstellen en ontwikkelingen te volgen.

Wat leer je?

Bij logistieke ondersteuning gaat het om kennis die helpt om het werk gemakkelijker en inzichtelijker te maken. Je leert in dit thema meer over transportovereenkomsten en andere wetgeving, over Incoterms. Ook nieuwe ontwikkelingen en duurzaamheid komen in dit thema aan bod. Tenslotte leer je in dit thema ook meer over kwaliteit: denk aan lean, kaizen, KPI’s en de PQRST regel.

Wat leer je?

Iedereen vindt kwaliteit belangrijk. Maar wat betekent kwaliteit in de praktijk? In dit thema leer je hoe je logistieke processen goed kan laten lopen, hoe je een kwaliteitshandboek maakt en wat auditing is. Ook leer je in dit thema hoe je onveilige situaties kan herkennen en oplossen.

Wat leer je?

Waar koop je in? Waar moet je allemaal op letten als je goederen of diensten inkoopt? Welke methodes zijn er om goed in te kopen? Hoe kun je offertes vergelijken en hoe sluit je goede contracten af? Allemaal vragen waar dit thema jou een antwoord op geeft.

Wat leer je?

In dit thema gaat het over cijfers. Welke cijfers zijn voor het bedrijf belangrijk? Hoe staat het ervoor? Wat is de cashflow, hoe zit het met de solvabiliteit, de rentabiliteit en het vreemde vermogen? Je leert calculaties maken, begrotingen opstellen en balansen lezen.

Wat leer je?

In dit thema krijg je handvatten om als leidinggevende je werk goed te doen. Je krijgt antwoord op vragen: Wat is managementinformatie en hoe zoek je alle gegevens bij elkaar? Hoe pak je problemen aan en hoe krijg je inzicht in de mensen en middelen die je nodig hebt in het werk? En hoe ziet de organisatie in z’n geheel er precies uit? Hoe werken afdelingen samen?