Wat leer je?

Soft skills gaan over hoe je doet, wie je bent en wat je allemaal in je hebt. Met jouw soft skills ben je in staat om anderen te overtuigen, met plezier te werken, goed om te gaan met anderen, nieuwe kansen te ontdekken of te creëren, problemen op te lossen en dingen voor elkaar te krijgen. Samen met de hard skills is dit een onverslaanbare combinatie. Met de hard skills leer je over jouw vak en wat je moet weten om jouw taken goed uit te voeren. Met de soft skills doe je dat in de beste versie van jezelf. Bij de werving voor bijna elke functie tellen deze skills steeds zwaarder.

Hoe kun je dit gebruiken in jouw werk?

Loop je in je werk wel eens tegen de volgende vragen aan:

Moet je in jouw werk samenwerken met anderen? Heb je lastige collega’s? Wordt er van jou verwacht dat je met oplossingen komt bij problemen? Zie je hoe dingen beter kunnen maar wil niemand daarnaar luisteren? Heb je oog voor nieuwe ontwikkelingen maar kan je die met niemand delen? Zie je kansen voor het bedrijf maar liggen die buiten jouw macht? Heb jij talenten die anderen niet zien of op waarde schatten?

Stapelt het werk zich bij jou op? Voel jij je onzeker bij nieuwe of moeilijke taken? Zijn jouw collega’s weinig bereid om jou te helpen? Weet je soms niet hoe je verder moet? Vind je het moeilijk om te kiezen?

Als je een of meer van deze vragen met ja kan beantwoorden, zal je in een van de volgende microtrainingen precies de handvatten vinden die je verder helpen.

Welke microtrainingen kun je volgen?

  • Zelfinzicht
  • Besluitvaardigheid
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerken
  • Ondernemend gedrag
  • Innovatief gedrag

Zelfinzicht

Wat doe je en hoe doe je dat? Hoe kijk je naar jezelf en wat kan je daarvan leren?
In deze microtraining leer je waar je goed in bent en wat je nog meer zou kunnen. Je leert te geloven in jezelf en in jouw kunnen én je leert kritisch te kijken naar jezelf.

Besluitvaardigheid

Wanneer toon je initiatief en wanneer kom je in actie? En is wat je doet dan ook effectief? Bereik je wat je wilt bereiken?

In deze microtraining leer je over een proactieve werkhouding en hoe je daarbij communiceert. Ook leer je hoe je tot besluiten komt en welke gevolgen die (kunnen) hebben voor het bedrijf. En je leert met durf, zelfstandigheid en resultaatgerichtheid te handelen.

Innovatief gedrag

Je werkt in een bedrijf en tegelijkertijd ook voor een bedrijf. En ook dat bedrijf staat weer in een groter geheel. Door het hele plaatje te overzien, krijg je inzicht in mogelijkheden en kansen die er bestaan. En jij ziet die kansen vanuit jouw unieke plek in het bedrijf. Het bedrijf zal er daarom veel aan hebben als jij mee wilt denken.

In deze microtraining leer je hoe een organisatie zich kan ontwikkelen en welke gevolgen dat met zich meebrengt, voor jou en voor het bedrijf.

Klantgerichtheid

Klanten zijn van levensbelang voor een bedrijf. Zonder klanten kan het bedrijf niet bestaan. Hoe beter je weet wat een klant belangrijk vindt, hoe beter je jouw handelen daarop kan afstemmen. Misschien heb jij in je werk niet direct met de klanten te maken en denk je dat klantgerichtheid daarom voor jou niet belangrijk is. En dat is nou precies helemaal niet waar. In deze microtraining leer je waarom dat zo is.

Deze microtraining gaat over wat klantgerichtheid is, hoe jij dit ziet, hoe je kan achterhalen wat de behoefte van de klant is en wat goede service is voor de klant en voor het bedrijf.

Ondernemend gedrag

Bij ondernemend gedrag denk je misschien dat dit alleen van belang is voor ondernemers. Niets is minder waar. Iedereen die aan het werk is voor een bedrijf kan ondernemend denken en handelen. Het leuke daarvan is dat het jouw werk leuker maakt en dat het ook goed is voor het bedrijf. Je leert na te denken over de resultaten die je wilt bereiken en wat daarvan de gevolgen zijn voor jou en voor het bedrijf. Ondernemend gedrag geeft je kansen.

In deze microtraining leer je als een ondernemer te denken. Je leert wat er belangrijk is voor het bedrijf en hoe dit verband houdt met jouw werk. Je leert om jouw ideeën op waarde te schatten en je ziet het belang van de inbreng van jouw ideeën. Tenslotte ga je in deze microtraining nadenken over jouw kwaliteiten en ambities.

Samenwerken

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Niemand ontkomt eraan om samen te werken met anderen. Ook al doe je taken heel zelfstandig, er zijn altijd momenten van contact met anderen.

En hoe doe je dat op een goede manier? Hoe zorg je ervoor dat de ander jou begrijpt, dat je naar elkaar luistert en dingen van elkaar aanneemt? Dat je openstaat voor de mening van anderen? Dat je op elkaar kan bouwen ook als er iets fout gaat?

In deze microtraining krijg je de antwoorden op deze vragen.

Wil je nog meer weten over dit onderwerp of een van deze microtrainingen of wil je direct aan de slag?