Alle MicroTrainingen voor de logistiek

Wat maakt Sterkinwerk.nu uniek?

sterkinwerk nu planning

 

Uw organisatie en uw medewerkers worden sterk in hun werk omdat de opgedane kennis nu ook écht, effectief ingezet gaat worden.

Sterkinwerk.nu focust daarbij op drie cruciale succesfactoren voor het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden;

 

  1. het specifiek en concreet blootleggen van de individuele leervraag en alleen dát invullen
  2. het maximaliseren van het leerrendement in een zo kort mogelijke tijd
  3. het boosten van de ‘hard skills’ door slim inzetten van ‘soft skills’

 

Wat houdt dat dan in?

 

 

Blootleggen leervraag en maximaliseren leerrendement  -  DAT IS STERK

Alle kennis die uw medewerkers nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren hebben we verdeeld over 12 thema’s en ongeveer 180 microtrainingen. Dit stelt u in staat, na het vaststellen van de vereiste kennis, de vraag heel gericht in te vullen vanuit deze ‘hard skills’ microtrainingen.

En dan vullen we deze trainingen aan met de ‘soft skills’ microtrainingen (zie verderop voor uitleg), zodat deze kennis ook daadwerkelijk in wordt gezet.  

We reiken alleen die kennis aan die echt nodig is. Er is geen tijdverlies omdat uw medewerkers een hele dag in een klas moeten zitten met andere deelnemers die weer net iets anders moeten leren.

De medewerkers worden door deze microtrainingen, op de eigen smartphone, in kleine stapjes getraind. Ze kunnen overal waar ze zijn bij hun eigen lesstof. Dit versnelt het merkbare resultaat op de werkvloer.

Grip op het leerproces van uw mensen. – DAT IS STERK

Iedere microtraining is zo opgebouwd dat u per medewerker de ‘leervoortgang’ kunt volgen. U bent dus niet meer afhankelijk van de ‘goede intenties’ van uw mensen maar u kunt het ook daadwerkelijk zien en bijhouden. Vertrouwen is goed maar meten is Sterker!

Didactisch onderbouwd en bewezen -  DAT IS STERK

De SterkinWerk.nu microtrainingen zijn gebaseerd op het principe van Micro-learning. Dit is een bewezen manier van leren waarbij je nieuwe kennis het beste leert in kleine, regelmatige stapjes.

 

vergeten eb

Herhaling is de beste manier om te borgen“.
Dr. Herman Ebbinghaus heeft al vroeg met zijn ‘vergeetcurve “aangetoond dat nieuwe lesstof die niet regelmatig en direct wordt herhaald, snel wordt vergeten. Met andere woorden: het slechts 1 keer lezen van nieuwe kennis heeft geen zin. Leren is herhalen en wij maken dat herhalen aantrekkelijk, door op de smartphone van de medewerkers, zogenaamde leerkaarten aan te bieden. Iedere leerkaart stelt een vraag over het betreffende onderwerp en geeft meerdere antwoordmogelijkheden. Door deze antwoorden te lezen herhaalt men de lesstof. De leerkaarten kunnen in het eigen tempo beantwoord worden.

 


Combineren van ‘hard’ skills met ‘soft’ skills. –
DAT IS STERK

Wat zijn nu eigenlijk ‘soft skills’? Wat voegen de ‘soft skills’ microtrainingen toe aan de kennis van uw medewerkers? Wat is het verschil met ‘hard’ skills?

Hard skills’ zijn meetbare, functionele of technische vaardigheden. Deze vaardigen zijn tastbaar. Kennis en vaardigheden bepalen voor welke jobs men in aanmerking komt en voor welke niet. 

Soft skills’ zijn daarentegen minder tastbaar en hebben meer betrekking op jouw persoonlijkheid. ‘Soft skills’ zijn zeker zo belangrijk: zij bepalen of de job ook goed wordt uitgevoerd. ‘Soft skills’ zorgen ervoor dat men sneller leert, doelgericht werkt en beter met de collega’s omgaat.

Bij SterkinWerk.nu hebben de ‘soft skills’ een centrale rol. Eigenlijk werkt het zo dat goede ‘soft skills’ de ‘hard skills’ een enorme boost geven. En dus is het slim om naast de ‘hard skills’ microtrainingen ook een ‘soft skills’ microtraining te nemen. Goede ‘soft skills’ komen tot uiting in hoe men de dingen aanpakt. Verantwoordelijkheidszin, professionaliteit, leiderschap, gedrevenheid, kritisch inzicht… (ga zo maar door) zijn geen eigenschappen die iemand plots ‘behaalt’, maar competenties die worden opgebouwd door er elke dag bewust even mee bezig te zijn.

Een eerste stap in het trainen van de ‘soft skills’, is weten waar iemand al goed in is - en welke van de skills aan verbetering toe zijn. De microtraining ‘Zelfinzicht’ die uw medewerker kan volgen vormt daarbij de basis voor alle persoonlijke verbetering.

 

Voorbeeld:
Door het inzetten van ‘soft skills’ begrijp men het ‘waarom’ achter het gebruik van kennis en vaardigheden. Het inzicht maakt dat deelnemers effectiever én gemotiveerder aan de slag gaan. Daarnaast is het bijna een voorwaarde om medewerkers te laten groeien in hun werk.
Men gaat zich verbinden met hetgeen er geleerd wordt en daardoor doelgerichter en met meer plezier te werk. En dát merk iedereen op de werkvloer!

 

Bekijk het trainingsoverzicht...